Boys Basketball vs. Natomas @ Home

Sport Event

4:00 JV Boys
​5:30 Varsity Boys

7:00 Varsity Girls